Endringer i forbindelse med Koronasituasjonen

Korona Frivillige Behov Kontakt

Aldersgruppe: For alle

Vi i Arna Frivilligsentral tar gjerne imot flere frivillige på sikt, men har per i dag nok frivillige til å dekke inn våre oppdrag nå mens Koronasituasjonen står på. Dette kan endre seg raskt.
Konkret tilbyr vi telefonvenner og utkjøring av middager i Samarbeid med Arna Seniorsenter. Bestilling av middager gjøres til Arna Seniorsenter på telefon 55 24 38 10 på tirsdager og torsdager fra kl. 08:30.
Ellers forsøker vi å bistå med alle behov som måtte oppstå, i de fleste tilfel
ler finner vi en løsning sammen med de som melder inn oppdrag.

 
Kontaktinformasjon:
 
Telefon           55 24 38 10 (mand.-torsd. mellom kl. 10 og 15)
 
E-post             post@arna.frivlligsentral.no 
 
Facebook       https://nn-no.facebook.com/Arna-Frivilligsentral-250626081687172/ 
2022 © Arna Frivilligsentral