Arna Senioruniversitet

Arna Senioruniversitet er ein ideell organisasjon, stifta av Arna Frivilligsentral.

Arna Senioruniversitet er organisert som ei sjølvstendig eining med eige styre og økonomi. Senioruniversitet er basert på individuelt medlemskap.Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer ein å setje seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikte mot formell kompetanse.

Semesteravgift i Arna Senioruniversitet 2019 er:

For medlemer Kr. 300,- som inkluderer forelesninger og servering.
For ikkje-medlemer kostar kvar forelesning kr. 100,-, som inkluderer serveringsenioruniversitetet.no


2019 © Arna frivillighetssentral