Arna Senioruniversitet

Program for hausten 2023. Arna Senioruniversitet er ein ideell organisasjon, stifta av Arna Frivilligsentral.

Styret i Arna Senioruniversitet 2023-2024


Leiar                                    Kari Nygard


Nestleiar                              Eli Svarstad 


Styremedlemer                    Kjell Arnstein Sælen

Evelyn Haldorsen
           Ivar Kalland


Varamedlemer                     Elin Askeland

                                             Kjartan Hollekve
                                             Magne Lien

                                               


Sekretariat                           Arna Frivilligsentral v/ Monica Nesse

                                               Postboks 3,Ytre Arna  

                                               5889 BERGEN

                                               Tlf.: 55243810 

                                               Mobil:91007507

                                               E-post: post@arna.frivilligsentral.noMedlemsavgift i Arna Senioruniversitet per i dag kr. 350,- per halvår, som inkluderer forelesingar og servering.

Forelesingane er opne for alle.

For ikkje-medlemer kostar kvar forelesing kr. 150,-
 VIPPS til 
#618937 er å føretrekkja 


Kontonummer for medlemsavgift: 3624.28.73739
 Styret oppmodar medlemene å koma med framlegg til emne og forelesarar til senioruniversitetet. 

I samarbeid med Folkeakademiet Arna Program 2. halvår 2023
 

Tysdag 22.august

Tema:              Å være medmenneske når sorgen rammer

Forelesar:       Kari Dyregrov

Møtestad:        Ljoshall           Tid: 11.00 - 13.00
 
 

Kari Dyregrov er professor emerita ved Høgskolen på Vestlandet. Tidlegare arbeidde ho ved Senter for krisepsykologi i 21 år, og ved Folkehelseinstituttet i Oslo i 8 år.

I foredraget vil ho snakka om kva me alle kan gjera når me møter menneske som står i svært vanskelege livssituasjonar, som ved samlivsbrudd, dødsfall, eller som pårørande til alvorleg sjuke.

På bakgrunn av eiga forsking vil Dyregrov utdjupa kva som er opplevd som god, skuffande eller dårleg støtte frå sosiale nettverk. Ho vil snakka om korleis utfordringane kan bøtast på, slik at menneske i krise kan få best mogleg hjelp frå dei store ressursane som ligg i medmenneske i sosiale nettverk.Tysdag 12. september

Tema: Om livet på farlege vegar

Forelesar: Halvor Folgerø

Møtestad: Ljoshall.      Tid: 11.00 - 13.00

                              

Halvor Folgerø er journalist, musikar, forfattar                         
 og har i ei årrekke vore tilsett i NRK.

Han har interessert seg for ville og svingete Vestlandsvegar, vegar som er spektakulære, men også farlege.

Dei gamle vegane ber på mange dramatiske historiar, og i foredraget får me forteljingar om livet på og ved vestlandsvegane slik det var i nær fortid. Me får sjå spektakulære bilder og bli imponert over innsatsen til dei som bygde desse vegane. Me får og høyra om pussige episodar, forskremte turistar, kork og kø og dramatiske ras.

Dei to bøkene «Vestlandsvegar» og «Fleire Vestlandsvegar  - frå Trollstigen  til Djevelens veranda» vert å få kjøpt etter foredraget.
Tysdag 24. oktober (NB! ny dato)
 Tema               Livet i og utanfor NRK
 Forelesar        Ingvild Bryn, NRK-journalist  
 Møtestad         Ljoshall                       Tid       11.00 – 13.00
 

Ingvild Bryn er journalist i NRK og har vore der sidan 1984. Ho har vore korrespondent for NRK i Stockholm og Washington.
 Ho har såleis følgt nyheitsbildet tett gjennom mange år. Ho fortel korleis redaksjonen arbeider og tenkjer fram mot Dagsrevyen.
 Språk er ei stor interesse for henne som vil vere eit tema, og ho har blitt tildelt fleire prisar for framifrå språkbruk og for arbeid med nynorsk i NRK.
 Ho har også eit aktivt liv utanfor NRK, og vi vil bli kjende med den sida av henne også. 
Tysdag 7. november
 Tema               Vidare utvikling i Arna,
 
                           mogelegheiter og begrensningar

 
Forelesar        Geir Steinar Dale
 Møtestad         Ljoshall           Tid: 11.00 - 13.00
 
 
Geir Steinar Dale er frå Arna og han er politikar.   Han er mellom anna bystyremedlem og utvalgsleiar i Utvalg for miljø og byutvikling i Bergen kommune og kjenner såleis godt til kva som går føre seg i Arna.
 Han har eksempelvis god oversikt over planlagt og mogeleg arealbruk og kjenner i tillegg til dei begrensningar som føreligg. Og ikkje minst, han har meiningar om det meste i slik samanheng. Dette kan bli interessant!
 Foto: Hans Jørgen Brun
Tysdag 12.desember
Tema               Jul på Vestlandet på 1600- og 1700-talet

Forelesar        Jørn Øyrehagen Sunde

Møtestad         Ljoshall           Tid: 11.00 - 13.00
 
 

Jørn Øyrehagen Sunde er jurist og professor i rettshistorie.       

Denne gongen vil han ta oss tilbake til 1600-1700-talet og fortelja om julefeiring «i dei dagar».      
 Førjulstida var farleg, - skip prøvde å koma i hamn innan julehøgtida, men vinterstormane førte til mange skipsforlis.

Det vart baka og brygga, men mykje bruk av eld gjorde at det var mange brannar. I sjølve julehøgtida hadde ein fri frå arbeid, og åt og drakk godt. Difor oppstod det mange nabokranglar og slagsmål. På sjølve julaftan var Åsgårdsreia ute og jakta på mennesket sine sjeler. Då vart det skote med gevær og ringt med kyrkjeklokker for å skremma bort skrømt, og ingen gjekk ut etter kl.17 på julaftan.Vel møtt på møteplassen for tanke og trivnad!

2024 © Arna Frivilligsentral