Arna Senioruniversitet

Arna Senioruniversitet er ein ideell organisasjon, stifta av Arna Frivilligsentral.

Styret i Arna Senioruniversitet 2019-2020


Leiar                                     Magnus Vestrheim


Nestleiar                               Eli Svarstad 


Styremedlemer                    Kjell Arnstein Sælen

Evelyn Haldorsen

                                            Berit Hauge Aadland


Varamedlemer                    Kjell Ove Hernæs

                                            Marit Natås
                                            Ivar Kalland

                                               


Sekretariat                           Arna Frivilligsentral v/ Monica Nesse

                                               Postboks 3,Ytre Arna  

                                               5889 BERGEN

                                               Tlf: 55243810 

                                               Mobil:91007507

                                               E-post: post@arna.frivilligsentral.no


Styret oppmodar medlemene å koma med framlegg til emne og forelesarar til senioruniversitetet. 

Arna Senioruniversitet er organisert som ei sjølvstendig eining med eige styre og økonomi. Senioruniversitet er basert på individuelt medlemskap.Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer ein å setje seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikte mot formell kompetanse.

Semesteravgift i Arna Senioruniversitet 2019 er:

For medlemer Kr. 300,- som inkluderer forelesninger og servering.
For ikkje-medlemer kostar kvar forelesning kr. 100,-, som inkluderer serveringsenioruniversitetet.no


2019 © Arna frivillighetssentral