Arna Senioruniversitet

Program for hausten 2020. Arna Senioruniversitet er ein ideell organisasjon, stifta av Arna Frivilligsentral.

Arna Senioruniversitet har bestemt seg for å gjennomføre sine planlagte foredrag i Ljoshall for hausten 2020. Dette blir gjort i tråd med dei til ein kvar tid gjeldene smittevernreglar. Dette fører diverre med seg nokre endringar for gjennomføring av arrangementet:

* maks 56 deltakarar på kvar forelesing
*Førhandspåmelding til sekretariatet startar onsdag kl. 10 veka før forelesingen
*Ingen semesteravgift, men førhandsbetaling via bank - kr. 100 per forelesing - etter at du har fått ei stadfesting
*Dørene opnar tidligast 30 min. før forelesinga starter
*Ingen servering


Vi publiserer dette til dei av våre medlemmer som vi har e-postadresser til, på  Facebook, Arna Frivilligsentral , Arna Senioruniversitet  og i Bygdanytt. Men vi når beklageligvis ikkje ut til alle våre medlemmer med denne beskjeden og håpar derfor du vil hjelpe oss å spreie ordet.

Styret i Arna Senioruniversitet 2020-2021


Leiar                                     Magnus Vestrheim


Nestleiar                               Eli Svarstad 


Styremedlemer                    Kjell Arnstein Sælen

Evelyn Haldorsen

                                            Berit Hauge Aadland


Varamedlemer                    Elin Askeland

                                            Marit Natås
                                            Ivar Kalland

                                               


Sekretariat                           Arna Frivilligsentral v/ Monica Nesse

                                               Postboks 3,Ytre Arna  

                                               5889 BERGEN

                                               Tlf: 55243810 

                                               Mobil:91007507

                                               E-post: post@arna.frivilligsentral.no


Styret oppmodar medlemene å koma med framlegg til emne og forelesarar til senioruniversitetet. 

Arna Senioruniversitet er organisert som ei sjølvstendig eining med eige styre og økonomi. Senioruniversitet er basert på individuelt medlemskap.Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer ein å setje seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikte mot formell kompetanse.


Programmet finn du ved å opne lenkja under: 

Brosjyre haust 2020 W

2023 © Arna Frivilligsentral