Om

Styret i Arna Senioruniversitet 2015-2016

Leiar                               Ragnvald Samsonsen

Nestleiar                          Kjell Arnstein Sælen

Styremedlemer                Ingeborg Eliassen

Evelyn Fasteland 

Bjørn Myhren

Varamedlemer                 Anna Olsnes

                                       Eli Svarstad

                                       Magnus Vestrheim

Sekretariat                       Arna Frivilligsentral v/ Monica Nesse

                                       Postboks 3,Ytre Arna  

                                       5889 BERGEN

                                       Tlf: 55243810 

                                       Mobil:91007507

                                       E-post: post@arna.frivilligsentral.no

 Styret oppmodar medlemene å koma med framlegg til emne og forelesarar til senioruniversitetet. 

2020 © Arna Frivilligsentral