Tidlegare vinnarar av Frivilligprisen.

På biletet ser me tre av vinnarane. Fv.: Reidun Bjørnberg, Inge Olsen og Birger Sundsbak. "Frivilligprisen blir tildelt en initiativrik person som gjennom sine ideer og virke har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Med sine ideer og sitt pågangsmot har han/hun medvirket til et mer åpent og aktivt samfunn. Formålet er å styrke samspillet mellom kultur, helse, organisasjonsliv og den frivillige sektor for øvrig. • Stimulere til innsats • Påskjønne godt frivillig arbeid • Peke på gode eksempel når det gjelder aktiv innsats innen frivillig arbeid i Arna Bydel."

Desse har motteke prisen fram til no:

2001: Birger Olai Sundsbak
2002: Asbjørn Mjelde
2003: Margit Kåstad
2005: William Stuart Gore
2006: Erik Rasmussen
2007: Anne Heimvik Haugland
2008: Hjørdis Killi
2009: Reidun Bysheim
2010: Reidun Bjørnberg
2011: Jørgen Eliassen
2019: Inge Kåre Olsen

2024 © Arna Frivilligsentral